Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (metselbedrijfmeinen.nl)

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Metselbedrijf Meinen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhoud van deze website, kan Metselbedrijf Meinen niet garanderen dat de geboden informatie volledig, juist en actueel is. Evenmin kan Metselbedrijf Meinen garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

Op deze website kan het voorkomen dat er gelinkt wordt naar externe websites. De informatie op deze externe website is niet door Metselbedrijf Meinen gecontroleerd op juistheid. Metselbedrijf Meinen is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze externe websites

Het is niet toegestaan om de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming bij Metselbedrijf Meinen of toestemming van rechthebbende en dient ten alle tijden te zijn voorzien van bronvermelding.

Metselbedrijf Meinen behoud zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind u altijd op deze website.

Contactgegevens

info@metselbedrijfmeinen.nl